متن کامل خبر


 
درخشش اعضای هیأت علمی دانشگاه در "سومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی"

خلاصه خبر: آثار تألیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان آثار برگزیده "سومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی" انتخاب و تقدیر شدند.


در مراسم پایانی سومین دوره هفته ملی کتـاب کشاورزی و منابع طبیعی که 26 آبان ماه 1400 برگزار شد، از کتاب تألیفی دکتر سیدحمیدرضا صادقی استاد گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به عنوان "کتاب برتر"، از کتاب تألیفی دکتر شیوا گرجیان استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی به عنوان "کتاب شایسته تقدیر" و از دکتر سعید محرمی پور استاد گروه حشره شناسی کشاورزی به عنوان سردبیر مجله برتر تقدیر شد.
بر اساس اعلام دبیرخانه همایش در سومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی از میان 79 عنوان کتاب، 2 عنوان کتاب برتر و 2 عنوان کتاب شایسته تقدیر انتخاب شدند. در این مراسم علاوه بر کتـابهای برتر و شایسته تقدیر، مجلات علمی و ترویجی کشاورزی و آثار ترویجی برتر در حوزه کشـاورزی و منـابع طبیعی نیز معرفی و از مؤلفـان و پدیدآورنـدگان آنها تقدیر شد.


29 آبان 1400 / تعداد نمایش : 1564