متن کامل خبر


 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه در مجله آمریکایی پزشکی تنفس و مراقبت های ویژه

خلاصه خبر: مقاله دکتر محمدرضا رئوفی عضو هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه در مجله آمریکایی پزشکی تنفس و مراقبت های ویژه با ضریب تأثیر 24.1 پذیرفته شد.


دکتر محمدرضا رئوفی دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه در راستای برنامه تحقیقاتی آزمایشگاه "تنفس و عملکرد مغز" دانشکده علوم پزشکی، ایده تحریک اپیتلیوم داخل بینی به عنوان یک روش غیرتهاجمی برای تحریک مغز جهت پیشگیری از بروز اختلالات عصبی و شناختی در بیماران تحت تهویه مکانیکی را در مقاله ای با عنوان "تحریک مسیرهای عصبی برای کاهش اختلالات عصبی-شناختی ناشی از تهویه مکانیکی ریه ها" (Stimulating neural pathways to reduce mechanical ventilation-associated neuro-cognitivedysfunction) ارائه کرد که در مجله آمریکایی پزشکی تنفس و مراقبت های ویژه پذیرفته شد.
تهویه مکانیکی (mechanical ventilation) ریه ها اگرچه یک مداخله نجات دهنده زندگی در بیماران با شرایط وخیم و تحت بیهوشی عمومی است، اما یکی از عوامل مهم خطر برای بروز اختلالات عصبی و شناختی است که علاوه بر کاهش کیفیت زندگی می تواند میزان مرگ و میر را افزایش دهد. مکانیسم بروز اختلالات عصبی و شناختی در بیماران تحت تهویه مکانیکی به خوبی شناخته نشده است و تاکنون درمان قطعی برای پیشگیری از بروز این اختلالات وجود ندارد.
در راستای برنامه تحقیقاتی آزمایشگاه "تنفس و عملکرد مغز" در گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی، با این پیش فرض که در شرایط تهویه مکانیکی ریه ها به دلیل حذف تنفس از راه بینی به مدت طولانی فعالیت نواحی مختلف مغز کاهش می یابد و این امر ممکن است منجر به ایجاد اختلالات عصبی و شناختی شود؛در مطالعه های جداگانه بر روی مدل حیوانی و بیماران در حال کما، اپیتلیوم داخل بینی همزمان با تهویه ی مکانیکی تحریک شد. نتایج نشان دهنده افزایش فعالیت و هماهنگی شبکه های نورونی مغز و بهبود عملکرد های شناختی بخصوص حافظه بود.
گفتنی است مجله آمریکایی پزشکی تنفس و مراقبتهای ویژه (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine) ژورنال رتبه اول JCR در زمینه مراقیتهای ویژه است.


25 آبان 1400 / تعداد نمایش : 1240