متن کامل خبر


 
طرح تحول راهبردی اثربخشی بالایی در ارتقاء تراز دانشگاه داشته است

خلاصه خبر: در هشتادمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه که ۲۹ شهریور با حضور رئیس و اعضای کمیته برگزار شد، بر ضرورت اجرای برنامه هایی از جنس تثبیت، ماندگاری و انتقال مالکیت در موج یازدهم طرح تاکید شد.


دکتر احمدی در این جلسه به داشتن روحیه امید و صبر و شکیبایی تأکید کرد و گفت: بر اساس گزارش های مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی، طرح تحول اثربخشی بالایی در ارتقاء تراز دانشگاه داشته است. ما باید تلاش کنیم روحیه حامیان و دست اندرکاران ضعیف نشود. با محدودیت های مالی موجود باید پروژه هایی تعریف شود که با حداقل بودجه، از بیشترین اثربخشی برخوردار باشد تا پس از بهبود وضعیت بودجه ای کشور به سمت پروژه های زیرساختی گام برداریم.
وی افزود: مشکلات اعتباری بسته های موفقیت قابل توجیه است ولیکن سهل انگاری در اجرای بسته ها قابل پذیرش نیست. در اجرای بسته ها باید تلاش کنیم از قابلیت و پتانسیل حداکثری دانشگاه در حوزه سرمایه های انسانی و منابع بهره گرفته شود.
همچنین در این نشست ضمن بررسی وضعیت واحد PMO دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، موضوع شیوه نامه انتقال مالکیت و چگونگی پیگیری بودجه طرح تحول مطرح و مقرر شد برای برنامه ریزی مطلوب هر یک از واحدهای PMO نیاز بودجه ای خود را به دبیرخانه طرح تحول اطلاع دهند. بر اساس وضعیت موجود چنانچه اعتبار مورد نیاز طرح در موج های آتی تأمین نشود، تعریف و اجرای بسته های زیرساختی و تحولی میسر نیست.
در ادامه نیز گزارش واحدهای PMO در خصوص میزان پیشرفت بسته های ناتمام موج های ۱ تا ۹ و بسته های موج ۱۰ ارائه و مقرر شد دلایل درخواست لغو بسته از سوی واحدها به صورت مبسوط به دبیرخانه منعکس شود. در هشتادمین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی دانشگاه، برنامه های اقدام و عمل طرح در موج ۱۱ (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ) بررسی شد و با توجه به اینکه تا حصول شرایط و تمهیدات لازم به ویژه از منظر اعتبارات مالی و امکانات مورد نیاز، تعریف بسته های بنیادی در موج آینده به سختی امکان پذیر است و از سویی با ایجاد تغییرات مدیریتی احتمالی و یا قرار گرفتن در شرایط گذار ورود به برنامه اجرایی پنج ساله دوم طرح و عدم اتمام پروژه بازنگری برنامه تحول، ضروری است در موج ۱۱ برنامه هایی از جنس تثبیت و ماندگاری و انتقال مالکیت در دستور کار قرار گیرد تا پرونده برنامه اجرایی ۵ سال اول به نحو مطلوبی بسته شود.
در این نشست، بر توسعه گفتمان طرح تحول و برنامه های ارتباطی و آگاه سازی مخاطبان در موج ۱۱ تأکید و مقرر شد برای این موج بسته ای فراگیر (ابربسته) در هر معاونت/واحد PMO با عنوان "انتقال مالکیت و تثبیت بسته های موفقیت برنامه اجرایی ۵ ساله اول طرح تحول" تعریف و اجرا شود. برای ایجاد وحدت رویه نیز، شناسنامه مربوط به بسته مذکور توسط دفتر PMO مرکزی طراحی و در اختیار واحدها قرار گرفت.


9 آبان 1400 / تعداد نمایش : 399