متن کامل خبر


 
کمیته مدیریت سبز پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور تشکیل شد

خلاصه خبر: به منظور برنامه ریزی در راستای مدیریت بهینه محیط زیست منحصر به فرد پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور، کمیته مدیریت سبز این پردیس تشکیل شد.


با هدف برنامه ریزی برای مدیریت بهینه محیط زیست منحصر به فرد پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور در دو قسمت جنگلی و ساحلی، استفاده از خرد جمعی و نقطه نظرات متخصصین و بهبود روش ها و اصلاح ساختارها در حوزه حفظ محیط و گونه های گیاهی و جانوری پردیس مذکور، کمیته مدیریت سبز تشکیل و اعضای آن کمیته توسط رئیس دانشکده منصوب شدند.
بر این اساس دکتر عبدالحمید عابدیان کناری به عنوان رئیس کمیته، دکتر ربیع بهروز در سمت دبیر کمیته، مسعود طبری، دکتر سید محسن حسینی، دکتر اکبر نجفی، دکتر هرمز سهرابی، دکتر سید محمود قاسمپوری، دکتر حبیب الله یونسی، دکتر مهدی عابدی و دکتر حامد یوسف زاده به عنوان اعضای کمیته مدیریت سبز پردیس منابع طبیعی و علوم دریایی نور منصوب شدند


9 آبان 1400 / تعداد نمایش : 169