متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر حقوقی و قراردادهای دانشگاه

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر پژمان محمدی به عنوان "مدیر حقوقی و قراردادهای دانشگاه" منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و به استناد ماده ۱۷ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، به مدت دو سال به عنوان مدیر حقوقی و قراردادهای دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی در دفاع از حقوق دانشگاه و دانشگاهیان در محاکم قضایی، دفاع از منافع مادی و معنوی مطالب علمی، انتشاراتی و تحقیقاتی در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی، انجام امور ثبتی دانشگاه، پیگیری در خصوص اسناد مالکیت ساختمان ها، زمین و سایر موارد حقیقی دانشگاه، اظهار نظر حقوقی در قراردادها و مسائلی که از طرف واحدهای دانشگاه ارجاع می شود و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشد."
گفتنی است دکتر پژمان محمدی دارای مدرک کارشناسی حقوق قضایی، مدارک کارشناسی ارشد و دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران است و هم اکنون به عنوان عضو هیأت علمی با رتبه علمی استاد در گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق فعالیت می کند.


28 مهر 1400 / تعداد نمایش : 499