متن کامل خبر


 
حضور منظم کارمندان دستگاههای اجرایی و ادارات در محل کار خود ضروری شد

خلاصه خبر: سازمان اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه ای بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، حضور منظم همه کارمندان دستگاههای اجرایی و ادارات در محل کار خود را ضروری اعلام کرد.

سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس مصوبات هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ و با توجه به بهبود شرایط کشور از نظر واکسیناسیون در مقابل ویروس کرونا، حضور منظم همه کارمندان دستگاههای اجرایی و ادارات در محل کار خود را ضروری اعلام کرد. ساعت کار روزانه کارمندان دستگاه های اجرایی نیز کماکان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ می باشد.
بنا بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، از روز شنبه اول آبان ماه ۱۴۰۰ دستگاه ها می باید از حضور کارمندانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت ننموده اند در محل کار جلوگیری به عمل آورده و در مورد کارمندانی که بدون دریافت واکسن در محل کار حضور می یابند (به جز مواردی که به تجویزی پزشک، دریافت واکسن زیانبار تشخیص داده شود) مطابق مقررات اقدام کنند.
با توجه به ظرفیت موجود واکسیناسیون در کشور، تمام دستگاه های اجرایی و ادارات ملزم به پیگیری جدی امر واکسیناسیون کارمندان خود و خانواده هایشان می باشند. کارمندان نیز مکلفند در راستای تحقق ایمنی سازی جمعی، در دریافت واکسن کرونا اهتمام لازم را انجام دهند. با توجه به تنوع سویه های ویروس کرونا، رعایت پروتکل های بهداشتی (استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی) برای تمام کارمندان الزامی است.


28 مهر 1400 / تعداد نمایش : 270