متن کامل خبر


 
انتصاب معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی مکانیک و انتصاب و ابقاء برخی مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رییس دانشگاه، دکتر محمد مهدی هیهات به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شد.

رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از دکتر محمد رضا انصاری به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی مکانیک تقدیر و تشکر کرد.
رییس دانشگاه همچنین در احکام دیگری، مدیران گروه های آموزشی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، سم شناسی و علوم گیاهی منصوب و مدیران گروه های علوم کامپیوتر و ریاضی کاربردی در سمت خود ابقا کرد.
بر اساس احکام صادره، دکتر احسان نیک بخش با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه سیستم های اقتصادی و اجتماعی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دکتر محسن رضایی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه سم شناسی دانشکده علوم پزشکی و دکتر فائزه قناتی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی منصوب و دکتر منصور رزقی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه علوم کامپیوتر و دکتر محمدرضا اصلاحچی با رتبه علمی دانشیار به عنوان مدیر گروه ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر علی حسین زاده مدیر پیشین گروه سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دکتر ملیحه سودی مدیر پیشین گروه سم شناسی و دکتر شاهرخ کاظم پور مدیر پیشین گروه علوم گیاهی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.


19 مهر 1400 / تعداد نمایش : 546