متن کامل خبر


 
برگزاری نشست "چهار خوان ترجمه"

خلاصه خبر: نشست "چهار خوان ترجمه" به مناسبت روز جهانی ترجمه و مترجم هشتم مهر برگزار می شود.

گروه و انجمن علمی دانشجویی زبان روسی دانشگاه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی به مناسبت روز جهانی ترجمه و مترجم نشستی با عنوان "چهار خوان ترجمه" را با حضور دکتر گلکار عضو هیات علمی گروه زبان روسی، فاطمه بهروز فخر نویسنده، ویراستار و فعال حوزه نشر و پیمان سرمستی فعال حوزه کتاب روز پنج شنبه هشتم مهرماه از ساعت ۱۵ به صورت مجازی برگزار می کند.
علاقمندان از طریق لینک https://vclass2.modares.ac.ir/b/had-ohp-afq-aec وارد نشست شوند.


4 مهر 1400 / تعداد نمایش : 275