متن کامل خبر


 
شیوه نامه خدمت تمام وقت ویژه اعضای هیات علمی تصویب شد

خلاصه خبر: در نشست ۲۲ شهریور شورای دانشگاه، شیوه نامه خدمت تمام وقت ویژه اعضای هیات علمی به تصویب رسید.

در این نشست، شیوه نامه خدمت تمام وقت ویژه اعضاي هيات علمي با اعمال اصلاحات لازم و با توجه به مطالب عنوان شده در جلسه قبلی شورا، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
رییس دانشگاه در این باره گفت: با توجه به ضرورت پشتیبانی از اساتید، به ویژه اساتید جوان، طرح تمام وقت ویژه را طبق مصوبه مجلس از آغاز سال عملی کردیم و برای ادامه اجرای آن، شیوه‌نامه جامعی متشکل از مجموعه مقررات وزارت علوم به اضافه مواردی مربوط به چگونگی خدمت اعضای هیات علمی در ۱۴ ساعت اضافی تهیه شد.
وی افزود: شیوه نامه در جلسه گذشته بررسی و به صورت اصولی با آن موافقت شد و دو پیشنهاد مطرح شد که در شیوه نامه اعمال گردید. اولین اصلاح مربوط به میزان سابقه عضو هیات علمی بود که ۳ سال خدمت به ۵ سال خدمت افزایش یافت و عضو هيات علمي جدید در صورت ارائه تقاضا و تایید دانشگاه مي تواند در ۵ سال اول استخدام با كسب پایه استحقاقي عادی، به شیوه » تمام وقت ویژه«با رعایت وظایف مربوطه، خدمت كرده و از مزایای آن بهره مند شود.
مورد بعدی در خصوص حق التدریس و پایان نامه بود که از ۱۲ واحد به ۱۶ واحد افزایش یافت.
دکتر احمدی تصریح کرد: در ماده ۴ نیز برای استمرار طرح، ۳ راهکار پیش بینی شد که در راهکار اول، اعضای هیات علمی لازم است در ۲ سال اخیر یک پایه کارآمدی و یا ممتازی را دریافت کرده باشند. در راهکار دوم اگر عضو هیات علمی پیمانی باشد و یا فقط پایه عادی سال گذشته را دریافت کرده باشد می بایست علاوه بر آن، یک و نیم برابر امتیاز عددی خام را برای پایه عادی کسب نماید که این عدد، قبلا ۲ برابر بود که طبق پیشنهادها به یک و نیم برابر کاهش یافت.
همچنین اگر عضو هیات علمی، پایه عادی را دریافت کرده باشد و دو و نیم برابر امتیاز ماده ۸ دستورالعمل ترفیع را کسب کند، برای ورود به طرح تمام وقت ویژه کفایت می کند که این عدد قبلا ۳ بود که به دو و نیم کاهش پیدا کرد.
وی افزود: ما به دنبال کنترل ساعتی اعضای هیات علمی نیستیم و می خواهیم ۱۴ ساعت خدمت اضافی را با روش عملکردی، که در راستای اهداف طرح تحول راهبردی نیز می باشد، اجرایی کنیم.
در ادامه دکتر مولی مدیر دفتر امور هیات علمی با ارائه گزارشی گفت: از مجموعه پرونده های سال گذشته ۲۰۴ پرونده پایه عادی داشتیم که ۱۸ مورد، احتساب سابقه داشتند، ۶۷ مورد آنها استخدام ۵ سال اخیر هستند و اگر در ماده ۴ ، کسب ۳ برابر امتیاز وتویی به دو و نیم برابر کاهش یابد، ۶۴ نفر دیگر وارد طرح خواهند شد و فقط ۷ درصد شرط ورود به طرح را نخواهند داشت.
وی گفت: در سال گذشته ۴۵ درصد پرونده ها مشمول پایه کارآمدی و ۲۳ و نیم درصد مشمول پایه ممتازی بودند و در مجموع ۶۸ درصد پرونده ها شرایط لازم برای ورود به طرح را دارا می باشند.
در ادامه دکتر موسوی معاون توسعه منابع و سرمایه انسانی در خصوص ابهامات موجود درباره بهره مند شدن از این طرح در دوران بازنشستگی گفت: طبق قانون، برای بهره مندی از مزایای ۳۰ درصد دوم طرح تمام وقت ویژه، شرط ده سال گذاشته شده است و باید اعضای هیات علمی ده سال در این طرح فعالیت کنند و پس از آن بازنشسته شوند تا مزایای آن در بازنشستگی آنان لحاظ گردد ولی ۳۰ درصد اول در بازنشستگی اعمال می شود.
در ادامه پس از بیان نظرات اعضا، نسخه اصلاح شده شیوه‌نامه طرح تمام وقت ویژه اعضای هیات علمی با اکثریت آرا به تصویب رسید.


23 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 1726