متن کامل خبر


 
ابلاغ شیوه‌نامه اعمال جرایم تنبیهی عدم رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی

خلاصه خبر: شیوه‌نامه اعمال جرایم تنبیهی در خصوص عدم رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در حوزه‌های مختلف، مصوب ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ هیات رئیسه دانشگاه، برای اجرا، توسط معاونت پژوهشی و فناوری به واحدها ابلاغ شد.

شیوه‌نامه اعمال جرایم تنبیهی در خصوص عدم رعایت ملاحظات ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در حوزه‌های مختلف در راستای اجرای مصوبه شورای HSE و مصوبات هیات رئیسه دانشگاه و منطبق بر قوانین و مقررات موجود در حوزه های مرتبط با ایمنی، بهداشت محیط و حرفه ای و محیط زیست، به منظور ایجاد ضمانت اجرایی و ارتقای مسئولیت‌پذیری در بخش های مختلف دانشگاه و در برگیرنده کلیه افراد وابسته به دانشگاه تربیت مدرس شامل اعضاء هیئت علمی، کارمندان، نیروهای خدماتی، پژوهشگران و دانشجویان و کلیه اماکن مرتبط با دانشگاه، در ۵ ماده و ۱ تبصره تهیه و تصویب شد و از تاریخ تصویب (۱۷ مرداد ۱۴۰۰) قابل اجراست.
شیوه نامه اعمال جرایم تنبیهی را از اینجا دریافت کنید.


13 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 467