متن کامل خبر


 
برگزاری رویداد "روایت کرونا" در دانشگاه

خلاصه خبر: مدیریت سلامت و بهداشت دانشگاه رویداد "روایت کرونا" را با هدف انتشار خاطرات و تجارب ارزشمند دانشگاهیان از بحران کرونا، برگزار می کند.

مدیریت سلامت و بهداشت دانشگاه به منظور برگزاری رویداد "روایت کرونا" از اساتید، دانشجویان، کارکنان، انجمن ها، کانون ها و... دعوت می کند، یک روایت از تجربه شخصی یا اجتماعی خود یا اطرافیان خود در مورد کرونا (اختراع، فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تاثیرگذار و...) را ارسال کنند. آثار رسیده پس از داوری، انتخاب و منتشر می شوند. همچنین در وبینار آموزشی مرتبط با کرونا ارائه خواهند شد.
علاقمندان جهت حضور در این رویداد می بایست روایت های خود را در قالب word تنظیم و حداکثر تا ۱۵ شهریور ماه جاری به نشانی تلگرام clinictmuofficial@ یا clinic.tmu@gmail.com ارسال ‌کنند.


10 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 344