متن کامل خبر


 
کسب رتبه برتر توسط دانشکده علوم پزشکی در رتبه‌بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی

خلاصه خبر: رتبه بندی فعالیت های علمی، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی برای سال ۱۴۰۰ منتشر شد و دانشکده های برتر در ۴۳ حیطه معرفی شدند. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در ۶ حیطه حائز رتبه های برتر است.

بر اساس نتایج منتشر شده؛ دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در حیطه "رتبه بندی دانشگاه‌های با ماموریت خاص در بعد بین‌المللی سازی" با امتیاز تراز شده ۴۴.۲۵ رتبه دوم، در حیطه "رتبه بندی دانشگاه‌های با ماموریت خاص در بعد پاسخگویی" با امتیاز تراز شده ۳۶.۰۱ رتبه دوم، در حیطه "رتبه بندی دانشگاه‌های با ماموریت خاص در بعد سرآمدی و مرجعیت" با امتیاز تراز شده ۷۶.۷۴ رتبه اول ، در حیطه "رتبه بندی دانشگاه‌های با ماموریت خاص در بعد دانشگاه نسل آینده و فناور" با امتیاز تراز شده ۳۵,۷۶ رتبه دوم، در حیطه "رتبه بندی دانشگاه‌های با ماموریت خاص در ابعاد آموزشی، تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی" با امتیاز تراز شده ۱۴۶,۷۲۳۹ رتبه سوم و در حیطه "رتبه ترکیبی دانشکده‌های مستقل از نظر نظام‌های بین‌المللی رتبه بندی لایدن، وبومتریک، کیواس، شانگهای و ESI و ISC و تایمز" با امتیاز تراز شده ۳۷.۳۶ رتبه سوم را کسب کرده است.
این رتبه بندی عمدتاً مستخرج از فعالیت‌های دانشگاه‌/دانشکده‌های علوم پزشکی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. رتبه بندی صورت گرفته در ۶ وجه مختلف بوده و رتبه هر دانشگاه در هریک از حیطه‌ها لزوماً بیانگر جایگاه کلی آن دانشگاه نیست. دانشگاه‌ها در حیطه‌های مختلف عملکرد یکسانی ندارند.
ویژگی‌های بارز نظام رتبه بندی علمی دانشگاه/دانشکده‌ های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ شامل: ۱. توجه یکپارچه به اسناد فرادستی و بروندادهای حوزه‌های آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت ۲. توجه به نظر دانشگاه‌ها، همتایان، مدیران و صاحبنظران آموزش عالی در تدوین و یکپارچه سازی شاخص‌ها ۳. رتبه بندی در حیطه‌های مختلف و توجه به رتبه بندی‌های تخصصی و زیر حیطه‌های هر معاونت ۴. تأکید بیشتر بر بروندادها و دستاوردهای سه حوزه آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی ۵. حداکثر استفاده از داده‌ها و اطلاعات موجود در واحدهای ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۶. اجتناب از تحریک رقابت‌های ناگوار و تشویق فعالیت‌ها و همکاری‌های درون منطقه‌ای ۷. مشارکت دانشگاه‌ها، مدیران آموزشی ستاد در تدوین شاخص‌ها و جمع آوری داده‌ها و ۸. اجرای بخشی از رتبه بندی بر بستر وب با طراحی سامانه رعد با توجه به شرایط خاص همه گیری کووید ۱۹ است.
گفتنی است این رتبه بندی محدودیت‌هایی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به وسعت سه حوزه مشارکت کننده وزارت بهداشت و تعدد حیطه‌ها و شاخص‌ها، پیچیدگی تصمیم بر ورود برخی شاخص‌ها به طرح رتبه بندی و دشواری جمع آوری به هنگام داده‌ها از مراکز برون سازمانی به دلیل تعطیلی‌های متناوب ناشی از بیماری کووید ۱۹ در کشور و وقفه‌های متعدد در تشکیل جلسات وزارت بهداشت اشاره کرد.


10 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 1192