متن کامل خبر


 
انتصاب سردبیر جدید مجله علوم و فنون شیلات

خلاصه خبر: از سوی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، دکتر سید جعفر سیف آبادی به عنوان سردبیر مجله علوم و فنون شیلات منصوب شد.

با حکم دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و به استناد ماده ۱۰ آیین نامه نحوه انتشار مجلات علمی-تخصصی دانشگاه، دکتر سید جعفر سیف آبادی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به مدت ۲ سال به عنوان سردبیر مجله علوم و فنون شیلات منصوب شد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه همچنین در احکامی جداگانه عضویت دکتر عبدالمحمد عابدیان کناری، دکتر مسعود رضایی و دکتر محمدرضا کلباسی در هیأت تحریریه مجله " علوم و فنون شیلات " را به مدت ۴ سال تمدید کرد.


7 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 269