متن کامل خبر


 
راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت عوارض واکسیناسیون کرونا

خلاصه خبر: مدیر سلامت و بهداشت دانشگاه از راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت عوارض واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: به منظور پایش عوارض ناشی از واکسیناسیون و بررسی سطح ایمنی ایجاد شده ناشی از تزریق واکسن کووید-19،‌ سامانه الکترونیکی ثبت عوارض واکسیناسیون کرونا راه‌اندازی شده است.

محمد رضا رئوفی افزود: در راستای این پایش، خون گیری از افراد به صورت داوطلبانه (از افراد شرکت کننده در طرح فرم رضایت دریافت می شود) در دو نوبت انجام می‌شود، نوبت نخست پیش از تزریق دوز دوم واکسن و نوبت دوم سه هفته پس از دریافت دوز دوم و در پایان نتیجه حاصل ‌از بررسی نمونه‌ها از طریق سامانه‌های دانشگاه به شرکت‌کنندگان در این طرح اعلام خواهد شد.


7 شهریور 1400 / تعداد نمایش : 571