متن کامل خبر


 
ابقاء و انتصاب مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، مدیر گروه آموزشی فرآوری محصولات شیلاتی و تکثیر و پرورش آبزیان منصوب و مدیران گروه های آموزشی زراعت، مهندسی آب، سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر مهدی طبرسا به عنوان مدیر گـروه فرآوری محصولات شیلاتی و تکثیر و پرورش آبزیان دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی منصوب و دکتر علی مختصی بیدگلی به عنوان مدیر گروه زراعت دانشکده کشاورزی، دکتر فرزین نصیری به عنوان سرپرست گروه مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست و دکتر حسن اکبری به عنوان مدیر گروه سازه های هیدرولیکی همچنین به عنوان سرپرست گروه سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر سید فخرالدین حسینی مدیر پیشین گروه فرآوری محصولات شیلاتی و تکثیر و پرورش آبزیان تقدیر و تشکر کرد.


12 مرداد 1400 / تعداد نمایش : 479