متن کامل خبر


 
فراخوان مناقصه عمومی احداث آزمایشگاه مرکزی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس برای پروژه احداث آزمایشگاه مرکزی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در شهرستان نور، مناقصه عمومی برگزار می کند.

بر این اساس دانشگاه از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای گواهی رتبه بندی پایه ۵ رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه می‌باشند دعوت می کند از تاریخ درج آگهی به مدت حداکثر دو هفته جهت دریافت اسناد ارزیابی پیمانکاران و تکمیل و تحویل اسناد و مدارک اقدام نمایند. بدیهی است به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. دانشگاه پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به سایت دانشگاه به نشانی www.modares.ac.ir و یا سامانه ستاد مراجعه کنند و مدارک درخواستی را در ساعات اداری به نشانی تهران- تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه چمران- دانشگاه تربیت مدرس- ساختمان مرکزی- مدیریت امور مالی اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن ۸۲۸۸۳۲۶۵ تحویل نمایند.
موضوع پروژه "خاکبرداری و فونداسیون آزمایشگاه مرکزی دانشکده نور"،کارفرما دانشگاه تربیت مدرس، مشاور مهندسین مشاور برآورد سازه سازند، مبلغ برآورد حدودی اولیه پروژه برای هزینه اجرای کار بر اساس فهارس بهاء سال ۱۴۰۰ معادل 32.284 میلیون ریال و مدت زمان اجرای پروژه ۳ ماه می باشد.
گفتنی است هزینه های مربوط به درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است و کارفرما در قبول یا رد پیشنهادها مختار می باشد.


2 مرداد 1400 / تعداد نمایش : 321