متن کامل خبر


 
انتصابات جدید در پردیس علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، سرپرست مدیریت علمی و سرپرست معاونت پشتیبانی و اجرایی پردیس علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه منصوب شدند.

از سوی دکتر محمد تقی احمدی و به پیشنهاد رییس پردیس علوم انسانی و علوم اجتماعی، دکتر علیرضا حسن‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد به عنوان سرپرست مدیریت علمی و دکتر مریلا احمدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی و اجرایی پردیس علوم انسانی و علوم اجتماعی منصوب شدند.


27 تیر 1400 / تعداد نمایش : 565