متن کامل خبر


 
انتصاب رییس، دبیر و اعضای "کمیته اخلاق آموزش در دانشگاه"

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، رییس، دبیر و اعضای "کمیته اخلاق آموزش در دانشگاه" منصوب شدند.

در راستای نهادینه سازی و اجرایی نمودن نظام نامه اخلاق آموزش، از سوی دکتر محمد تقی احمدی، احکام رییس، دبیر و اعضای "کمیته اخلاق آموزش در دانشگاه" صادر شد.
بر اساس احکام صادره، دکتر محمدرضا کلباسی به عنوان رییس، دکتر سید مهدی خاتمی به عنوان دبیر و دکتر سعید مینایی، دکتر جواد مولی، دکتر عیسی محمدی، دکتر شهروز شریعتی، محمد حسن نصرتی و محمود خلجی به عنوان اعضای "کمیته اخلاق آموزش در دانشگاه" منصوب شدند.


26 تیر 1400 / تعداد نمایش : 347