متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، مدیران جدید گروه های آموزشی آموزش بهداشت، ترویج و آموزش کشاورزی و صنایع غذایی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر شمس الدین نیکنامی به عنوان مدیر گروه آموزش بهداشت دانشکده علوم پزشکی، دکتر شهلا چوبچیان به عنوان مدیر گروه ترویج و آموزش کشاورزی و دکتر حسن احمدی به عنوان مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر فرخنده امین شکروی مدیر پیشین گروه آموزش بهداشت، دکتر عنایت عباسی مدیر پیشین گروه ترویج و آموزش کشاورزی و دکتر محسن برزگر مدیر پیشین گروه صنایع غذایی تقدیر و تشکر کرد.


21 تیر 1400 / تعداد نمایش : 780