متن کامل خبر


 
تشریح فعالیت ها و برنامه های مدیریت توسعه سرمایه گذاری در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست چهاردهم تیرماه شورای دانشگاه، فعالیت ها و برنامه های مدیریت توسعه سرمایه‌گذاری تشریح شد.

مدیر توسعه سرمایه گذاری دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: تامین مالی پایدار دانشگاه یکی از چالش های مهم نظام آموزش عالی است؛ با کنکاش در روشهای تامین مالی دانشگاه های برتر جهان که در خوداتکایی تامین مالی توفیقاتی حاصل کرده اند می توان روند کاهش وابستگی به دولت با استفاده هدفمند از آن، در کنار افزایش میزان ثروت آفرینی از سایر منابع مالی را مشاهده کرد.
دکتر خدارحمی افزود: کمک های مستقیم دولتی، شهریه های تحصیلی، درآمدهای حاصل از هدایا و موقوفات، کمک های حامیان مالی، درآمدهای حاصل از خدمات پزشکی، درمانی و سایر خدمات، درآمدهای تحقیقاتی پژوهشی و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری ها و شرکت های پیرامونی از جمله روش های تامین مالی دانشگاه های منتخب است.
وی در خصوص دانشگاه های منتخب و موارد ویژه در روش های تامین مالی، سهم منابع تامین مالی دانشگاه ها و تجربیات دانشگاه های کشور مطالبی را بیان نمود.
وی در ادامه، توسعه منابع مالی و مديريت متمركز و يكپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات دانشگاه، مديريت دارايی های دانشگاه )بهره ور كردن و ارتقای بهره وری(، تلاش در جهت تكميل چرخه توليد ثروت در فعاليت های دانشگاهی، افزايش درآمدهای اختصاصی دانشگاه و واحدهای پژوهشی، تكميل زنجيره تجاری سازی یافته‌های پژوهشی، ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای سرمایه‌گذاری و تامین مالی، تلاش برای کسب بازدهی متناسب با تورم، برای حمايت از نیازهای فعلی و آتی دانشگاه، تخصيص متناسب با ریسک دارایی های دانشگاه، طراحی دوره‌های آموزشی-کارآموزی برای صنايع، مشارکت با گروه های مختلف آموزشی برای تعريف دوره‌های By industry) )و کمک به راستی آزمايی، صحت سنجی و ارزیابی مالی شركاي كسب و كاری دانشگاه را از جمله رسالت‌های واحد مدیریت توسعه سرمایه گذاری در دانشگاه عنوان کرد.
دکتر خدارحمی استقرار و تجهیز دفتر مدیریت سرمایه‌گذاری، تامین نیروی انسانی مورد نیاز، مطالعه تطبیقی تجربیات موفق دانشگاه های جهان، آسیب شناسی و بررسی میدانی تجربیات دانشگاه های کشور، شناسایی محمل های قانونی و مقرراتی دانشگاه های دولتی، تدوین اهداف و خط مشی برای واحد، شناسایی اهداف و فعالیت های متجانس با سایر واحدهای دانشگاه، تدوین فرآیند های کاری برای واحد، بررسی و شناسایی راههای کسب درآمد با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود، استخراج دارایی‌های با پتانسیل بازدهی دانشگاه، یکپارچه سازی منابع و دارایی‌های دانشگاه در راستای رسیدن به اهداف، تاسیس شرکت سرمایه گذاری یا شرکت مادر)هلدینگ(،تاسیس موسسه خدمات آموزش کاربردی، تاسیس صندوق جسورانه، تاسیس صندوق نیکوکاری، شناسایی فرصت های تامین مالی مطلوب برای پروژه های دانشگاه، تامین مالی (جذب سرمایه گذار( حداقل یک پروژه دارای پتانسیل دانشگاه را به عنوان برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ مدیریت توسعه سرمایه گذاری برشمرد.
در ادامه رییس دانشگاه ابراز امیدواری کرد مراحل اجرایی و عملی این برنامه با تعامل یک به یک با واحدهای دانشگاه و تعیین نقش هر یک از واحدها و دانشکده ها و با پشتیبانی مدیران ارشد واحدها در تابستان سال جاری پیش برود.
دکتر احمدی افزود: بحث توسعه سرمایه گذاری و درآمدزایی یک راه قطعی و اجتناب ناپذیر است که دانشگاه‌های جامعه محور باید بپیمایند؛ صرف نظر از بحث نیاز به ایجاد درآمد برای دانشگاه و کاهش وابستگی به بودجه های دولتی و پایداری و خوداتکایی که جزء اهداف طرح تحول راهبردی نیز هست، مساله توسعه کیفی دانشگاه نیز بسیار حائز اهمیت است؛ اینکه دانشگاه بتواند با امکاناتی که فراهم می شود، محیطی مطلوب با بهترین آزمایشگاهها، ساختمان ها و تجهیزات آموزشی و پژوهشی را برای رشد فرزندان این مرز و بوم و پشتیبانی از دانشجویان و اعضای هیات علمی فراهم نماید.


17 تیر 1400 / تعداد نمایش : 431