متن کامل خبر


 
تمدید عضویت اعضای هیأت تحریریه مجله دانشکده علوم پزشکی

خلاصه خبر: از سوی دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، عضویت اعضای هیأت تحریریه مجله "Pathobiology Research " دانشکده علوم پزشکی تمدید شد.

بر اساس احکام صادره، عضویت دکتر سید جواد میرنجفی زاده، دکتر محمد جوان، دکتر منصوره موحدین، دکتر نفیسه بحیرائی، دکتر مهدی فروزنده مقدم و دکتر انوشیروان کاظم نژاد در هیأت تحریریه مجله "Pathobiology Research" برای مدت ۴ سال تمدید شد.


14 تیر 1400 / تعداد نمایش : 282