متن کامل خبر


 
فعاليت مركز بهداشت و درمان دانشگاه در وضعيت قرمز شهر تهران

خلاصه خبر: با توجه ضرورت خدمت رسانی در حوزه سلامت به دانشگاهیان، ساعات فعالیت کادر درمان و پرسنل اداری مرکز سلامت و بهداشت همانند روال پیشین خواهد بود.

با توجه به وضعيت قرمز شهر تهران و بخشنامه ابلاغي معاونت توسعه منابع و سرمایه انسانی مبني بر دوركاري ٧٠ درصد كاركنان دانشگاه، مركز بهداشت و درمان دانشگاه كماكان فعال بوده و كادر درمان و كاركنان اداري آن، همانند قبل در مركز بهداشت حضور دارند و به خدمت رساني به دانشگاهيان مي پردازند.


13 تیر 1400 / تعداد نمایش : 293