متن کامل خبر


 
انتشار گزارش عملکرد کمیته اخلاق آموزش دانشگاه

خلاصه خبر: در راستای اجرای "نظام‌نامه اخلاق آموزش" گزارش سه ماهه اول عملکرد کمیته اخلاق آموزش دانشگاه تربیت مدرس به وزارت علوم ارائه شد.

بنا بر این گزارش در گام نخست موضوع نظام‌نامه و ابلاغیه وزارت عتف به منظور تعیین خط مشی و چگونگی اجرای نظام‌نامه در مراجع مربوط شامل هیات رییسه، شورای آموزشی و شورای فرهنگی دانشگاه مطرح و در راستای اجرایی نمودن آن، اعضای کمیته اخلاق آموزش دانشگاه تعیین شدند.
در راستای عملیاتی سازی نظام نامه اخلاق آموزش و تهیه پیش نویس "رئوس برنامه‌های اقدام و عمل برای نهادینه سازی نظام نامه اخلاق آموزش" جلسات همفکری برگزار شد.
اهم نکات مطرح شده در برنامه اقدام و عمل عبارتند از: ۱. معرفی نظامنامه در قالب کارگاه آموزشی برای اعضای شورا و کارشناسان ستادی آموزش ۲. برنامه یزی برگزاری کارگاه آموزشی برای عموم اعضای هیأت علمی ۳. برنامه ریزی برگزاری کارگاه آموزشی برای عموم کارشناسان آموزشی در سطح پردیس ها و دانشکده ها ۴. برگزاری مراسم نمادین (ادای سوگند به مفاد نظام‌نامه) در نشست معارفه اعضای هیأت علمی نوورود در شورای آموزشی ۵.طرح موضوع در جلسات پردیس ها، دانشکده‌ها وگروه‌های آموزشی ۶. بارگذاری کتابچه نظام‌نامه در صفحه اول درگاه اینترنتی دانشگاه و معاونت آموزشی۷. برنامه ریزی برای بارگذاری بخشی از آن در سامانه های آموزش مجازی مورد استفاده استادان ۸. ادای سوگند نمادین به مفاد مربوط به دانشجویان در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹. استناد به مفاد نظامنامه در فرایند مطالعه، تدوین و اجرای هرگونه برنامه‌های راهبردی کوتاه/ میان و بلند مدت حوزه معاونت آموزشی به عنوان یکی از اسناد مهم پشتیبان و مرجع ۱۰.ابلاغ قسمت هایی از صفحات کتابچه در پیش نویس احکام ۱۱. برگزاری نشست‌هایی در زمینه معرفی و نقد نظام‌نامه اخلاق آموزش در جهت اجرایی سازی بهتر آن ۱۲.در نظر گرفتن بسته های تشویقی ۱۳. تدوین شیوه نامه اجرایی ظرف مدت ۶ ماه.
گفتنی است اعضای کمیته اخلاق آموزش دانشگاه متشکل از دکتر محمدرضا کلباسی(معاون آموزشی)، دکتر سعید مینایی (مدیر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری)، دکتر سید جواد مولی (رییس دفتر امور هیات علمی)، دکتر شهروز شریعتی (مدیر سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی)، دکتر سید مهدی خاتمی (معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری)، محمدحسن نصرتی (مدیر توسعه روابط با دولت و جامعه)، محمود خلجی (رییس دفتر معاونت آموزشی) و دکتر شاداب شاه علی (عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی) است.


12 تیر 1400 / تعداد نمایش : 322