متن کامل خبر


 
رییس دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر سید محمود قاسمپوری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی به سمت رییس دفتر آموزشهای آزاد منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاون آموزشی دانشگاه و نظر به تعهد و شایستگی جنابعـالی، در اجرای ماده ۱۷ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها به مدت ۲ سال به سمت رییس دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و با استفاده از تجارب علمی همکـاران در بکارگیری روش های مناسب برای توسعه آموزش های آزاد و تعامل با سازمان های بهره بردار و توسعه همکاری های آموزشی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پیشبرد اهداف دانشگاه موفق باشید."


29 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 529