متن کامل خبر


 
عضویت عضو هیات علمی دانشگاه در کارگروه بررسی وضعیت اقیانوس های جهان سازمان ملل

خلاصه خبر: عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه به عنوان نماینده کشورهای آسیا- اقیانوسیه در سومین کارگروه بررسی وضعیت اقیانوس های جهان سازمان ملل انتخاب شد.

دکتر مهدی قدرتی شجاعی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دریا دانشگاه به عنوان نماینده کشورهای آسیا-اقیانوسیه در سومین کارگروه روند منظم گزارش‌دهی جهانی و بررسی وضعیت زیستی اقیانوس های سازمان ملل (Third cycle of the UN Regular Process for Global Reporting and Assessment of the State of the Marine Environment) انتخاب شد.
این کارگروه دارای ۱۴ عضو از کشورهای مختلف جهان است که برای یک دوره پنج ساله از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ فعالیت خواهند کرد. اهداف این کارگروه در این دوره شامل تهیه گزارش وضعیت فعلی اقیانوس‌های جهان با تکیه بر مسائل اقتصادی-اجتماعی؛ تقویت ارتباط بین سازمان های بین الدول دریایی مانند IPCC، CBD، IOC، UNEP و FAO و ظرفیت‌سازی به منظور تقویت و تشویق کشورها به استفاده از نتایج تحقیقات علوم‌دریایی در سیاست گذاری‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی است.
گزارش نهایی وضعیت اقیانوس‌های جهان پس از نگارش نهایی توسط اعضای کارگروه و تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل برای اجرا به کشورهای عضو ابلاغ می شود.


25 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 1181