متن کامل خبر


 
انتصاب مدیر آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، نرگس قنبری به عنوان مدیر آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: "بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه و مصوبه هیأت اجرایی منابع انسانی مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۰ و با توجه به تعهـد، تجربـه و تخصص سرکار عالی، به عنوان مدیر آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب مي‌شويد. امید است در سایه الطاف الهی و با درنظر گرفتن برنامه راهبردی و پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده موفق و موید باشید."
گفتنی است نرگس قنبری از سال ۱۳۷۸ به عنوان کارمند رسمی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است. وی دارای درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی (گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی) از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.
کارشناس طبقه بندی مشاغل و تشکیلات دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی دفتر برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم، رئیس گروه برنامه وزارت علوم، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، معاون برنامه‌ریزی دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، معاون بودجه دفتر برنامه و بودجه و تشکیلات وزارت علوم، مشاور معاون اداری و مالی دانشگاه علامه طباطبایی، مشاوره رئیس سازمان نوسازی و تجهیز و توسعه مدارس کشور، مشاور معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد در امور برنامه و بودجه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی بودجه تشکیلات و تحول اداری دانشگاه فنی و حرفه‌ای از جمله سوابق نرگس قنبری است.
علاوه بر این تعریف کتاب نظام بودجه ریزی در ایران با نگرش کاربردی بر بودجه ریزی در دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم تحقیقات و فناوری را تالیف نموده و به عنوان همکار در تهیه کتاب گزارش ملی آموزش عالی همکاری داشته است.
عضویت در کمیته محاسبه هزینه سرانه دانشجویی، عضو کمیته آمار و بخشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو کمیته ارزیابی عملکرد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، عضو کمیته اجرایی تهیه و تدوین عملکرد چهار ساله معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، عضو کمیته بررسی اهداف و عملکرد بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، عضو کمیته کارگروه اقتصاد و منابع آموزش عالی در برنامه ششم توسعه آموزش عالی، عضو کمیته هماهنگی طرح و برنامه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، عضو کمیته بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، عضو کمیته الگوی تعیین توزیع و شاخص‌های عملکردی بودجه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، عضو کمیته بازنگری آیین نامه استخدامی کارکنان(در سال ۱۳۹۹)، عضو کمیته تهیه برنامه عملیاتی سند گفتمان توسعه آموزش عالی و عضو کمیته پیوسته پیوست نگاری فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی از دیگر سوابق نخستین مدیر آمار و اطلاعات و تدوین و تفریغ بودجه معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه می باشد.


23 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 752