متن کامل خبر


 
تقويم آموزشي سال تحصيلي ١٤٠۱-١٤٠۰ دانشگاه اعلام شد

خلاصه خبر: تقويم آموزشی سال تحصيلي ١٤٠۱-١٤٠۰ مصوب شوراي آموزشي دانشگاه چهارم خردادماه، ابلاغ شد.

بر اساس تقويم ابلاغ شده از سوي مديريت آموزشي دانشگاه، زمان اخذ برنامه هاي درسي و تاريخ امتحانات از گروه هاي آموزشي و ثبت اطلاعات كامل دروس در سامانه گلستان از يكم تا ٢٠ تيرماه در نيمسال اول و يكم تا ٢٠ آذرماه در نيمسال دوم مي باشد.
انتخاب واحد از ٦ تا ١٠ شهريور در نيمسال اول و ١١تا ١٥ دي ماه در نيمسال دوم انجام خواهد شد.
زمان شروع كلاس ها از ٢٧ شهريور ماه در نيمسال اول و ١٦بهمن ماه در نيمسال دوم ، حذف و تعويض دروس ١١و ١٢ مهرماه در نيمسال اول و ١و ٢ اسفندماه در نيمسال دوم و پايان كلاس ها ١٦دي ماه در نيمسال اول و ١٩خردادماه در نيمسال دوم مي باشد.
همچنين ارزشيابي دروس ٤ تا ١٦ دي ماه در نيمسال اول و ٧ تا ١٩ خرداد در نيمسال دوم، امتحانات دروس مدرسي و دروس تخصصي به ترتيب ١٨ تا ٢٣ دي ماه و ٢٥ دي تا ٧ بهمن ماه در نيمسال اول و ٢١ تا ٢٦ خرداد و ٢٨ خرداد تا ٩ تيرماه در نيمسال دوم انجام مي شود.
زمان ثبت اوليه نمرات در سامانه گلستان از سوي استاد درس ، ١٨ دي ماه تا ١٣بهمن ماه (نيمسال اول)و ٢١ خرداد تا ١٥ تيرماه (نيمسال دوم)، مهلت اعتراض دانشجويان ١٤تا ١٨ بهمن ماه (نيمسال اول) و ١٦ تا ٢٠ تيرماه (نيمسال دوم)و ثبت نهايي نمرات و قفل توسط استاد درس ١٩تا ٢٣ بهمن ماه و ٢١ تا ٢٥ تيرماه (نيمسال دوم) خواهد بود.
بر اساس اعلام مدیریت آموزشی دانشگاه؛ كليه دانشجويان تا زماني كه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده (شيوه آموزشي پژوهشي) و يا دروس ايشان به اتمام نرسيده است (شيوه آموزشي) طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام کامل مراحل انتخاب واحد الكترونيكي مي باشند، بديهي است در صورت عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد.
با توجه به این که تایید انتخاب واحد دانشجو به صورت سیستمی انجام می شود و امکان تغییر دروس در خارج از بازه زمانی حذف و تعویض وجود ندارد، عواقب اخذ/حذف اشتباه درس به عهده دانشجو خواهد بود. در صورت لزوم قبل از انتخاب واحد، دانشجو بایستی با مدیر گروه آموزشی مربوط هماهنگی لازم را به عمل آورد.
حداقل و حداکثر تعداد واحد انتخابی (بدون دروس جبرانی و مدرسی) در مقطع کارشناسی ارشد ٨ و ١٤ واحد و در مقطع دکتری ٦ و ١٠ واحد می باشد. کلاس هایی كه از نظر تعداد دانشجو به حد نصاب نرسد، تشکیل نخواهد شد.
همچنين در تقویم دانشگاهی حذف تکدرس پیش بینی نشده است، لذا پس از پایان مهلت حذف و تعویض امکان حذف درس وجود ندارد.
لازم به ذكر است کلیه دانشجویان موظفند در هر نیمسال تحصیلی در مهلت تعیین شده در تقویم آموزشی انتخاب واحد نمایند، در غیر این صورت بر اساس شیوه نامه مصوب دانشگاه مشمول پرداخت مبالغ تعيين شده خواهند بود(عدم انتخاب واحد تا تاریخ شروع کلاس: مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال و عدم انتخاب واحد تا زمان حذف و تعویض دروس: مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال) همچنين انتخاب واحد دانشجویان در فاصله زمانی بعد از حذف و تعویض امکان پذیر نبوده و در آن نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات تحصیلی منظور خواهد شد.
دانشجویانی که در زمان مقرر در این تقویم، ارزشیابی آموزشی دروس اخذ شده خود را انجام نداده باشند، مجاز به شرکت در امتحانات پایان ترم نیستند.


23 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 634