متن کامل خبر


 
آگهی فراخوان عمومی برای تامین نیروی انسانی خدمات تخصصی آزمایشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی و آموزشی

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس امور مربوط به تامین نیروی انسانی خدمات تخصصی آزمایشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی و آموزشی را از طریق مناقصه عمومی واگذار مي كند.

دانشگاه در نظر دارد امور مربوط به تامین نیروی انسانی خدمات تخصصی آزمایشگاه‌ها و واحدهای پژوهشی و آموزشی را به مدت یکسال از اول مرداد ۱۴۰۰ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ به پیمانکار واجد شرایط (شرکت های حقوقی دارای صلاحیت وزارت کار) واگذار نماید.
واجدين شرايط براي کسب اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد ارزيابي پيمانكاران از تاريخ انتشار آگهي به مدت ده روز به آدرس تهران خیابان جلال‌آل‌احمد، دانشگاه تربیت مدرس ساختمان مرکزی، مدیریت امورمالی، اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن ۸۲۸۸۳۲۶۵ مراجعه و در همان مهلت، اسناد و مدارک درخواستی (رزومه شرکت) را به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل نمایند.
دانشگاه پس از بررسی اسناد و مدارک، در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی اقدام و از شرکت‌های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت بعمل خواهد آورد.
گفتنی است دانشگاه در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است و هزينه آگهي بر عهدة برنده مناقصه خواهد بود. واجدين شرايط فرم ارزيابي كيفي مناقصه را از بخش زیر دريافت نمايند.
دریافت فرم ارزیابی کیفی مناقصه


23 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 466