متن کامل خبر


 
انتصاب در پردیس دانشکده‌های مهندسی دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی دکتر محمد تقی احمدی، سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه، سرپرست مدیریت خدمات امور علمی و سرپرست معاونت پشتیبانی پردیس دانشکده‌های مهندسی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر گلناز تاج الدین عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها به عنوان سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه، دکتر سارا درباری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به عنوان سرپرست مدیریت خدمات امور علمی و دکتر محمد مهدی هیهات عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی پردیس دانشکده‌های مهندسی منصوب شدند.


18 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 597