متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیر گروه آموزشی معماری منصوب و مدیران گروه های آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم و زمین شناسی اقتصادی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر محمدجواد مهدوی نژاد به عنوان مدیر گروه معماری (معماری فنی، معماری داخلی) دانشکده هنر و معماری منصوب و دکتر احمد بناء کار به عنوان مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی و دکتر مجید قادری به عنوان سرپرست گروه زمین شناسی اقتصادی دانشکده علوم پایه در سمت خود ابقاء شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر محمدرضا بمانیان مدیر پیشین گروه معماری تقدیر و تشکر کرد.


10 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 771