متن کامل خبر


 
اعلام تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰

خلاصه خبر: تقويم آموزشي سال تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰، از سوي مديريت آموزشي دانشگاه اعلام شد.

بر اساس تقويم پيشنهادي اعلام شده، زمان اخذ برنامه هاي درسي و تاريخ امتحانات از گروه هاي آموزشي و ثبت اطلاعات كامل دروس در سامانه گلستان از يكم تا ۲۰ تيرماه در نيمسال اول و يكم تا ۲۰ آذر ماه در نيمسال دوم ميباشد.
انتخاب واحد از ۶ تا ۱۰ شهريور در نيمسال اول و ۱۱ تا ۱۵ دي ماه در نيمسال دوم انجام خواهد شد.
زمان شروع كلاس ها از ۲۷ شهريورماه در نيمسال اول و ۱۶ بهمن‌ماه در نيمسال دوم ، حذف و تعويض دروس ۱۱ و ۱۲ مهرماه در نيمسال اول و ۱ و ۲ اسفندماه در نيمسال دوم و پايان كلاس ها ۱۶ دي ماه در نيمسال اول و ١٩ خردادماه در نيمسال دوم مي باشد.
همچنين ارزشيابي دروس ۴ تا ۱۶ دي ماه در نيمسال اول و ۷ تا ۱۹ خرداد در نيمسال دوم، امتحانات دروس مدرسي و دروس تخصصي به ترتيب ۱۸ تا۲۳ دي ماه و ۲۵ دي تا ۷ بهمن‌ماه در نيمسال اول و ۲۱ تا ۲۶ خرداد و ۲۸ خرداد تا ٩ تيرماه در نيمسال دوم انجام مي شود.
زمان ثبت اوليه نمرات در سامانه گلستان از سوي استاد درس ، ١٨ دي ماه تا ١٣بهمن ماه (نيمسال اول)و ٢١خرداد تا ۱۵ تيرماه (نيمسال دوم)،مهلت اعتراض دانشجويان ١٤تا ١٨ بهمن ماه (نيمسال اول) و ۱۶ تا ۲۰ تير ماه (نيمسال دوم) و ثبت نهايي نمرات و قفل توسط استاد درس ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه و ۲۱ تا ۲۵ تيرماه (نيمسال دوم) خواهد بود.


10 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 1347