متن کامل خبر


 
نحوه ارسال فرم توصیه نامه علمی دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ برگزیدگان علمی اعلام شد

خلاصه خبر: مدیریت همکاری‌های آموزشی و آزمون، نحوه ارسال فرم توصیه نامه علمی پذیرش دانشجو استعداد درخشان (برگزیدگان علمی) سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

بنا به اعلام این مدیریت داوطلبان راه یافته به جلسه آزمون شفاهی (مصاحبه) دوره های دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه تربیت مدرس؛ برای بررسی و محاسبه امتیاز توصیه نامه علمی، فرم تکمیل شده توصیه نامه را پس از تکمیل توسط استاد توصیه کننده و تا قبل از برگزاری جلسه آزمون شفاهی، به ایمیل مدیرگروه آموزشی ارسال نمایند. بدیهی است باتوجه به محرمانه بودن توصیه نامه، در صورت ارسال از سامانه گلستان، امتیازی محاسبه نخواهد شد.
دریافت فرم توصیه نامه
دریافت فهرست ایمیل مدیران گروه‌های آموزشی


2 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 3357