متن کامل خبر


 
انتصاب رییس، نایب رییس و دبیر کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، رییس، نایب رییس، دبیر و عضو کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر سیدمهدی موسوی کوهپر به سمت رییس، دکتر مسعود رضائی به سمت نایب رییس، دکتر رسول نوروزی به سمت دبیر و دکتر شهروز شریعتی به سمت عضو کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشگاه منصوب شدند.


29 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 564