متن کامل خبر


 
ابلاغ فرایند بازنگری شده در خصوص معرفی متقاضیان اسکان در خوابگاه در زمان شيوع كرونا

خلاصه خبر: با توجه به اطلاعیه شماره ۵ معاونت پژوهشی در خصوص اعلام سطح ٣ فعالیت های پژوهشی، فرایند بازنگری شده در خصوص معرفی متقاضیان اسکان در خوابگاه ابلاغ شد.

با توجه به دستورالعمل بازنگري شده شروع فعالیت های پژوهشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کووید ۱۹ و ابلاغ اطلاعیه شماره ۵ معاونت پژوهشی در خصوص اعلام سطح ٣ فعالیت پژوهشی در دانشگاه از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، طي هماهنگی بین مدیریت پژوهشی و مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، فرایند بازنگری شده معرفی متقاضیان اسکان در خوابگاه ابلاغ گرديد.
گفتنی است در تمامی مراحل، معرفی متقاضیان مشروط به تایید کمیته ایمنی دانشکده می باشد.
 فرآيند معرفي متقاضيان
 دستورالعمل شروع فعالیت های پژوهشی دانشجویان
 كاربرگ درخواست صدور مجوز


28 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 668