متن کامل خبر


 
افزایش ساعت فعالیت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه

خلاصه خبر: ساعت فعالیت واحدهای مختلف مرکز بهداشت و درمان دانشگاه افزایش یافت.

بر اساس اعلام مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، کلینیک عمومی و اورژانس پردیس مرکزی با شماره تماس ۸۲۸۸۳۸۵۴ و ۸۲۸۸۳۸۵۳ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۹، کلینیک عمومی دانشکده کشاورزی به شماره ۴۸۲۹۲۱۶۳ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵، کلینیک دندانپزشکی به شماره ۸۸۳۳۵۲۲۱ شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ و آزمایشگاه به شماره ۸۲۸۸۳۲۴۹ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵ فعال بوده و به ارائه خدمات می پردازد.


27 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 267