متن کامل خبر


 
با حکم رییس دانشگاه، دکتر حسن دانایی فرد به سمت رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی منصوب شد.

خلاصه خبر: در این حکم که به امضای رییس دانشگاه رسیده، آمده است: "به استناد نامه شماره ۴۶۴/د۲ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ مصوبه ردیف ۵ هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۲۴/۱۲/۹۹ و نظر به مراتب علمی، تعهد و شایستگی جنابعالی به مدت یک سال به سمت رییس پردیس علوم انسانی و اجتماعی منصوب مي‌شويد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و معنوی دانشکده های علوم انسانی، حقوق، و مدیریت و اقتصاد ونیز در تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."


19 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 704