متن کامل خبر


 
انتصاب "مدیر طرح کلان تهیه گزارش عملکرد 8 ساله دانشگاه"

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر علی جعفریان دهکردی به سمت "مدیر طرح کلان تهیه گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه" منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت "مدیر طرح کلان تهیه گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگاه" منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه‌های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تهیه گزارش این طرح با هماهنگی دیگر اعضای طرح مذکور اقدام نموده و در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید."
گفتنی است دکتر علی جعفریان مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها و مدیریت واحد pmo حوزه معاونت پژوهشی در طرح تحول راهبردی را نیز بر عهده دارد.


13 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 710