متن کامل خبر


 
دومین شماره خبرنامه "بر مدار تحول" منتشر شد

خلاصه خبر: دومین شماره خبرنامه "بر مدار تحول؛ دانشگاه در حال تحول" با موضوع اخبار سازماندهی و ساختار سازمانی دانشگاه، فروردین ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی منتشر شد.

در دومین شماره این خبرنامه، مطالبی شامل: "در پهنه ناپیموده تغییر" از دکتر سیدحسین کاظمی عضو کمیته راهبری تغییر ساختار، "چشم انداز تغییر معماری دانشگاه تربیت مدرس" از دکتر حسین دانایی فرد عضو کمیته راهبری تغییر ساختار، "روایت پیشرفت پروژه طراحی ساختار تفصیلی دانشگاه" از دکتر جلیل دلخواه مدیر پروژه طراحی ساختار تفصیلی و "ساختار جدید و چشم انداز آینده" از محمدحسن نصرتی مدیر توسعه روابط با دولت و جامعه و "پرواز بر بال رویا" از مرتضی سوری منتشر و همچنین اقدامات مهم اجرایی پیاده سازی ساختار مصوب تا فروردین ۱۴۰۰ تشریح شده است. نسخه الکترونیکی خبرنامه "بر مدار تحول" را از اینجا دریافت کنید.


8 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 532