متن کامل خبر


 
فراخوان مناقصه عمومی(نوبت دوم) امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشگاه

خلاصه خبر: دانشگاه تربیت مدرس کلیه امور خدمات، نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه و امور خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز، همچنین کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده های منابع طبیعی و علوم دریایی و کشاورزی خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار می کند.

بر این اساس دانشگاه به مدت یکسال از تاریخ اول خرداد ۱۴۰۰ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی و آبدارخانه سایت مرکزی- خدمات فضای سبز و باغبانی سایت مرکزی، دانشکده‌ها، خوابگاه‌ها و مراکز- کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی واقع در استان مازندران، شهرستان نور، خیابان امام خمینی، بلوار امام رضا -کلیه امور خدمات نظافت، پشتیبانی، فضای سبز و باغبانی دانشکده کشاورزی واقع در بزرگراه تهران- کرج، پیکان شهر- بلوار پژوهش را به اشخاص حقوقی واجد شرایط (دارای گواهی نامه تعیین صلاحیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) واگذار می نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه می‏ توانند حداکثر تا یک هفته پس از درج آگهی در روزنامه از طریق دو روش:
۱- ارائه معرفی‌نامه کتبی و رسمی در ساعات اداری به نشانی دانشگاه.
۲- مراجعه به سایت دانشگاه تربیت مدرس به آدرس www.modares.ac.ir نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی اقدام و حداکثر تا پنج روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد، اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده به همراه مدارک درخواستی را تنظیم و به نشانی تهران، جلال‌‏آل‌‏احمد،‏ دانشگاه ‏تربیت‏ مدرس، ساختمان‌‌‏ مرکزی، مدیریت ‏امور‌‏مالی، اتاق ۲۳۹ (دبیرخانه کمیسیون معاملات)، تلفن ۸۲۸۸۳۲۶۵ ارسال نمایند.
دانشگاه تربیت مدرس پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی از متقاضیان اقدام و از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت متعاقباً دعوت به عمل خواهد آورد. همچنین دانشگاه در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار است و هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
فایل اسناد ارزیابی کیفی متقاضیان را از اینجا دریافت کنید.


8 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 502