متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروههای آموزشی

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه مدیران گروه های آموزشی زبان و ادبیات عرب، زبان روسی و جامعه شناسی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر کبری روشنفکر به عنوان مدیر گروه زبان و ادبیات عرب، دکتر محبوبه علیاری به عنوان مدیر گروه زبان روسی و دکتر کامران ربیعی به عنوان مدیر گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر فرامرز میرزایی مدیر پیشین گروه زبان و ادبیات عرب و دکتر محمدرضا محمدی مدیر پیشین گروه زبان روسی تقدیر و تشکر کرد.


7 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 528