متن کامل خبر


 
انتصاب رییس بخش مهندسی مواد دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر رضا میراسماعیلی به عنوان رییس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به تعهد و شایستگی جنابعالي و بنا به پیشنهاد رییس دانشکده فنی و مهندسی و در اجرای ماده ۸ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها به مدت دو سال به عنوان رییس بخش مهندسی مواد دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه‌های آموزشی، دانشکده و دانشگاه موفق و مؤید باشید."


6 اردیبهشت 1400 / تعداد نمایش : 511