متن کامل خبر


 
فصلنامه دانشکده حقوق آماده دریافت آثار علمی پژوهشگران است

خلاصه خبر: نشریه "مدرّس حقوق کیفری و جرم شناسی" از اساتید و صاحبان اندیشه برای ارسال آثار و مقالات علمی دعوت کرد.

فصلنامه "مدرّس حقوق کیفری و جرم شناسی" در راستای گسترش و نقد اندیشه های حقوق کیفری و جرم شناسی از اساتید، متفکران و علاقمندان به موضوعات مرتبط با حوزه پژوهش های حقوق کیفری و جرم شناسی برای ارسال آثار و مقالات علمی خود به این نشریه دعوت کرد.
علاقمندان آثار خود را به تارنمای نشریه clcm.modares.ac.ir یا رایانامه آن به نشانی clcm@modares.ac.ir ارسال کنند.
گفتنی است فصلنامه "مدرّس حقوق کیفری و جرم شناسی" یک نشریه ی تخصصی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است که از سال ۹۸ در دو حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی منتشر می شود. این فصلنامه، یک نشریه با داوری بسته و دو سو ناشناس است که بطور آزاد در دسترس علاقمندان می باشد. فصلنامه مذکور به صاحب امتیازی دانشگاه تربیت مدرس، با مدیر مسئولی دکتر مرتضی شهبازی نیا و به سردبیری دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده است.


31 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 568