متن کامل خبر


 
رییس دانشگاه بر اهمیت شاخص های اثرات اجتماعی موثر در ارزیابی عملکرد دانشکده ها تاکید کرد

خلاصه خبر: گزارش ارزیابی عملکرد دانشکده ها بر اساس مسئولیت های اجتماعی در نشست شورای دانشگاه، ارائه شد.

در نشست ۲۳ فروردین ماه شورای دانشگاه، مدیر مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی دانشگاه گزارشی در خصوص ارزیابی دانشکده ها بر مبنای شاخص های اثرات اجتماعی )اهداف توسعه پایدار- مسئولیت های اجتماعی دانشگاه( ارائه کرد.
دکتر نهاوندی در این باره اظهار داشت: از سال ۱۳۹۹ وزارت علوم فعالیت های دانشگاه را در مسئولیت های اجتماعی، رصد می نماید و ارزیابی عملکرد دانشگاه ها بر اساس شاخص های اجتماعی انجام خواهد شد.
وی گفت: دانشگاه بدون مشارکت موثر اعضای هیات علمی خود نمی تواند مسئولیت اجتماعی را انجام دهد و هدف اصلی، جهت دهی و هدایت فعالیت های اعضای هیات علمی دانشکده ها به سمت مسئولیت های اجتماعی در راستای نیل به دانشگاه نسل چهارم است.
وی حرکت به سوی ایفای نقشی فعال در حل مسایل جامعه و پاسخگویی به نیازها، توجه بیشتر به نیازهای جامعه در برنامه درسی و هدایت برنامه پژوهشی به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه، توجه بیشتر اعضای هیات علمی دانشگاه به اهداف توسعه پایدار (یعنی توجه به فقر، گرسنگی، سلامتی وتندرستی، آموزش، برابری جنسیتی، آب تمیز، انرژی پاک و مقرون به صرفه، شغل شایسته و رشد اقتصادی، صنعت، کاهش نابرابری ها، جوامع و شهرهای پایدار، تولید و مصرف با مسئولیت ، اقدامات اقلیمی، اکوسیستم های آبی، اکوسیستم های زمینی، صلح و عدالت( را از اهداف ارزیابی دانشکده ها بر مبنای شاخص های اثرات اجتماعی عنوان کرد.
وی با اشاره به شاخص های ارزیابی دانشکده ها خاطر نشان ساخت: بر این اساس، فعالیت های بالقوه دانشکده ها بر اساس اهداف توسعه پایدار (SDGs )در نظام رتبه بندی THE و مسئولیت های اجتماعی ابلاغ شده از وزارت علوم استخراج شده است. فعالیت ها در پنج دسته کلی تحقیقات انجام شده، مشارکت در سیاستگذاری در سطح محلی منطقه ای و بین المللی، برگزاری دوره های آموزشی با هدف انتقال دانش به جامعه، ایجاد استارت آپ یا شرکت های دانش بنیان و همکاری با سازمان ها تعریف شده است. در این راستا باید فعالیت های پژوهشی اساتید با توجه به نیازهای جامعه و مردم انجام شود و اهداف مطرح شده مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه رییس دانشگاه تاکید کرد: پردیس ها و دانشکدها، شاخص های اعلام شده را مد نظر قرار دهند زیرا این شاخص ها در ارزیابی و رصد دانشگاه و نیز رتبه بندی بین المللی و ارزیابی در حوزه مدیریت سبز، موثر خواهند بود و لازم است در اقدامات اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی اساتید مورد توجه قرار گیرد.


25 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 567