متن کامل خبر


 
ارائه گزارش مرکز تحقیقات توسعه و زیست فناوری در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست اخیر شورای دانشگاه، گزارش عملکرد مرکز تحقیقات توسعه و زیست فناوری ارائه شد.

دکتر رهبری زاده رییس مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری به اهمیت و جایگاه زیست فناوری، تاریخچه مرکز و مهمترین وظایف مرکز پرداخت.
وی در ادامه، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه های مختلف علم زیست فناوری، ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی در زمینه زیست فناوری، همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، فراهم آوردن زمینه فعالیت پژوهشگران برای کارآفرینی در حوزه زیستی، دستیابی به فناوری های کاربردی و فراهم آوردن امکان توسعه فعالیت بخش خصوصی در زمینه زیست فناوری را از جمله چشم اندازهای مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری عنوان کرد.
وی با اشاره به اهم فعالیت‌های این مرکز گفت: برگزاری ۴ دوره همایش روز زیست فناوری، برگزاری مراسم ارایه جایزه بزرگ بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، برگزاری ۴ دوره فن بازار زیست، برگزاری ۴ دوره ایده بازار زیستی، برگزاری جلسات هم اندیشی با محققان و دانشجویان فعال در زمینه زیست فناوری، بازدید گروهی از نمایشگاه‌های بین المللی حوزه زیست‌فناوری، شناسایی اساتید و دانشجویان فعال در حوزه زیست‌فناوری، تبادل اطلاعات زیستی با موسسات و شرکت های فعال در حوزه زیست‌فناوری، برگزاری سلسله نشستهای اخلاق زیستی، برگزاری سلسله نشستهای کار آفرینی زیستی، جمع آوری اطلاعات اعضای هیات علمی مرتبط با علوم زیستی)بیوتکنولوژی ( و تحلیل محتوی، برگزاری دهها کارگاه های آموزشی و عملی در حوزه های نوین زیستی و ایجاد مرکز مجازی شتاب دهنده زیستی با همکاری هلدینگ از جمله فعالیت های این مرکز است.
وی در ادامه با توضیحاتی درباره هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی یادآور شد: هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی(BERC) زیر مجموعه مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۹۸ با مشارکت اساتید داخلی و خارجی شکل گرفته است. در این هسته تحقیقاتی سعی در بررسی علمی مسائل مشترک بین علوم مهندسی و پزشکی می باشد. این بررسی ها از سوی اساتید و دانشجویان مربوط به هر موضوع علمی صورت می گیرد.
دکتر رهبری زاده برگزاری رویداد هکتون کووید 19، برگزاری سلسله نشست های علمی یک روزه، برگزاری همایش روز زیست فناوری )مجازی( و شرکت فعال و حضوری در نمایشگاه ایران- بیو را از فعالیت های مرکز در سال ۹۹ برشمرد.
وی افزود: تولید کیت تشخیص صحرای ی مبنی بر تکنیک LAMP و تولید نانو ذرات کیتوزان حامل بخش ایموژن گلیکو پروتئین Sکرونا ویروس به عنوان واکسن خوراکی و تنفسی علیه کرونا از طرح های پژوهشی برون سازمانی مرکز در حوزه تشخیص و درمان کرونا است.
در ادامه رییس دانشگاه از اقدامات مرکز توسعه زیست فناوری به ویژه در حوزه تشخیص و درمان کرونا تشکر و قدردانی کرد و بر لزوم بیان توقعات و انتظارات این مرکز از دانشکده ها و مراکز دانشگاه که در حوزه زیست فناوری و بیوتکنولوژی فعال هستند و نیز فعالیت های بین المللی این مرکز تاکید نمود.


25 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 1176