متن کامل خبر


 
رییس مرکز مطالعات آفریقا منصوب شد

خلاصه خبر: از سوی رییس دانشگاه، دکتر سیروس احمدی به سمت رییس مرکز مطالعات آفریقا منصوب شد.

در حکم صادره که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به مراتب علمی، تعهد و شایستگی جنابعالی، به مدت دو سال به سمت رییس مرکز مطالعات آفریقا منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی و استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در ارتقای علمی و معنوی مرکز و تحقق اهداف دانشگاه، موفق و مؤید باشید."


24 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 495