متن کامل خبر


 
معاون جدید مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، حجت صفرنژاد به عنوان معاون مدیرکل دفتر ریاست منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمدتقی احمدی رسیده، آمده است: "نظر به پیشنهاد مدیر کل دفتر ریاست و با عنایت به تعهد، تجارب و شایستگی جنابعالی، به عنوان معاون مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه منصوب می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه با تدبیر و عزم قوی در جهت برقراری هر گونه مشارکت و با استفاده از تمام توان و تجارب علمی همه همکاران گرانقدر در فضای صمیمی و پر از نشاط و امید در انجام وظایف تعیین شده و تحقق اهداف عالی دانشگاه، موفق و مؤید باشید."
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه سامان ملک آرایی در زمان تصدی سمت معاون مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تقدیر و تشكر کرد.
گفتنی است سامان ملک آرایی پس از سال ها خدمت در دانشگاه، بازنشسته شد.


24 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 470