متن کامل خبر


 
انتصاب معاون علمی و نوآوری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر علی حسین زاده کاشان به عنوان معاون علمی و نوآوری (آموزشی- پژوهش و فناوری) دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ‌ها منصوب شد.

در بخشی از این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است: " نظر به تعهد و شایستگی جنابعالی و بنا به پیشنهاد ریاست دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌‌ها و به استناد ماده ۱۷ آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، به عنوان معاون علمی و نوآوری (آموزشی- پژوهش و فناوری) دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ‌ها منصوب می‌شوید."
گفتنی است در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱۵ آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنای دانشگاه پست دوم مدیریتی نامبرده به عنوان مدیر گروه سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی کمافی السابق حفظ خواهد شد.
رییس دانشگاه همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش و خدمات صادقانه دکتر سیدحسام الدین ذگردی در زمان تصدی معاونت علمی(آموزشی– پژوهشی) دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها تقدیر و تشکر کرد.


21 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 673