متن کامل خبر


 
اعلام ساعت فعالیت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با توجه به اعمال محدودیت‌های جدید

خلاصه خبر: ساعت فعالیت مرکز بهداشت و درمان دانشگاه با توجه به اعمال محدودیت‌های جدید، اعلام شد.

ساعت فعالیت مرکز بهداشت و درمان به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید تا اطلاع ثانوی از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۵:۰۰ می‌باشد.
فعالیت درمانگاه دانشکده کشاورزی نیز مطابق روال سابق و از ساعت ۸:۰۰ تا ساعت ۱۵:۰۰ می‌باشد.
نوبت‌های قبلی اخذ شده از کلینیک دندانپزشکی برقرار است ولی پذیرش و نوبت‌دهی جدید در کلینیک دندانپزشکی انجام نخواهد شد.
آزمایشگاه مستقر در مرکز بهداشت و درمان نیز از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۵:۰۰ فعال می‌باشد.


21 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 479