متن کامل خبر


 
انتصاب اعضای شورای نظارت دانشکده مدیریت و اقتصاد

خلاصه خبر: با حکم دکتر محمد تقی احمدی، اعضای شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر بهرام سحابی به عنوان عضو حقوقی، دکتر حسن حیدری به عنوان عضو حقیقی، دکتر محمد حسن‌زاده به عنوان عضو حقوقی و دکتر جواد رضازاده به عنوان عضو حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و بهینه سازی عملکرد دانشکده مدیریت و اقتصاد منصوب شدند.


15 فروردین 1400 / تعداد نمایش : 578