متن کامل خبر


 
گزارش فرایند محاسبه و اعطای پایه های ترفیع سال 99 در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست شورای دانشگاه ۲۵ اسفندماه، مدیر دفتر امور هیات علمی، گزارش فرآیند محاسبه و اعطای پایه های کارآمدی و ممتازی ترفیع سال ۹۹ را ارائه کرد.

دکتر سید جواد مولی با توضیحاتی در خصوص آیین نامه ارتقاء اظهار داشت: در شورای ترفیع تا سقف ۱۸ واحد برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی در نظر گرفته شد و فعالیت های کارآفرینی، تعاملات بین المللی و تاثیرگذاری اجتماعی به سبد کسب امتیازات افزوده شد.
وی در خصوص ضریب ۴ برابر برای پایه های ممتازی و تقلیل این ضریب به عدد ۳ برای دانشکده های علوم انسانی، هنر و مهندسی صنایع و سیستم ها مطالبی را یادآور شد.
وی افزود: با توجه به پرونده های رسیده، میزان پایه های کارآمدی و ممتازی اعضای هیات علمی تقریبا با عدد ۲۰ 0 درصد ممتازی و ۴۰ درصد کارآمدی مطابقت داشته است و کسب پایه کارآمدی، بیشترین درصد از پرونده های دریافت شده را به خود اختصاص داده است.
مولی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار رسیده، مشخص شده است، اخذ پایه کارآمدی نسبتا ساده است و اعضای هیات علمی با مختصر تلاشی می توانند به این پایه دست یابند و در عین حال اخذ پایه ممتازی مشکل تر بوده و طبق آمار، افرادی موفق به اخذ پایه ممتازی شدند که از قبل نیز همواره در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و امور بین المللی فعالیت های موفقی داشته اند.
وی تصریح کرد: یکی از ویژگی های منحصر به فرد این شیوه‌نامه و تفاوت آن با شیوه‌نامه دانشگاه تهران این است که در این شیوه‌نامه، میزان امتیاز ترفیع با توجه به مرتبه عضو هیات علمی لحاظ می شود یعنی امتیاز ۱۲ برای استادیاران، امتیاز ۱۴ برای دانشیاران و امتیاز ۱۶ برای اساتید در نظر گرفته شده است و با توجه به این امر استادان، توفیق بیشتری برای کسب پایه ممتازی خواهند داشت.
مدیر دفتر امور هیات علمی دانشگاه گفت: با اخذ مجوز از هیات امنا توانستیم سقف تعداد پایه های تشویقی از بند " د " را افزایش دهیم و در اجرای مصوبه هیات امنای دانشگاه و با توجه به مصوبه کمیته ترفیع، با اعطای پایه تشویقی از محل ذخیره پژوهشی به ۱۶۲ عضو هیات علمی دانشگاه موافقت شد.
وی افزود: در سال اول اجرای این طرح در کل، ۱۴۸ پایه ممتازی و ۲۷۲ پایه کارآمدی اعطا شد و تعداد پایه های مازاد بر پایه عادی کسب شده، ۵۶۸ مورد می باشد.
دکتر مولی با اشاره به روند اعطای پایه های کارآمدی و ممتازی در سال ۱۴۰۰، خاطرنشان ساخت: روند اعطای پایه های کارآمدی و ممتازی از ابتدای سال و به صورت یک مرحله ای انجام می شود و تا پایان فروردین ۱۴۰۰ بررسی پرونده های کارآمدی و ممتازی با تاریخ ترفیع بهمن و اسفند ۱۳۹۹ امکانپذیر است. دیگر پرونده های باقیمانده از ۱۳۹۹ فقط امکان کسب پایه عادی را خواهند داشت . همچنین ذخیره های مازاد امتیازات پژوهشی و ماده ۸ (جدول ۲ و ۳ ( دریافت کنندگان پایه های عادی و کارآمدی در ترفیع ۱۴۰۰ لحاظ خواهند شد و در صورت ارتقاء، چنانچه تاریخ ارتقا ءبیش از ۶ ماه از تاریخ ترفیع سالیانه باشد، امتیازات مورد نیاز ترفیع بر اساس مرتبه علمی قبلی محاسبه خواهد شد. کسب امتیاز از جدول ۲ و ۳ نیز تا سال ۱۴۰۱ اختیاری و غیر وتویی است.
در ادامه دکتر احمدی رییس دانشگاه در سخنانی اظهار داشت: پایه های کارآمدی و ممتازی از نظر مالی در سابقه و حقوق اعضای هیات علمی لحاظ می شود و افزایش حقوق را برای آنها در پی خواهد داشت و در هر سال، بیشتر از یک پایه ترفیع داده نخواهد شد و برای بقیه پایه های اخذ شده مبلغ را دریافت می کنند.
وی افزود : در خصوص میزان و نحوه تعیین ضریب افزایش امتیازها در دانشکده ها نیز باید نسبت ۲۰، ۴۰، ۴۰ به ترتیب برای پایه های ممتازی، کارآمدی و عادی که در هیات امنا به تصویب رسیده است، لحاظ شود.
وی به نحوه اخذ پایه های تشویقی برای اساتید پیمانی تصریح کرد: در این خصوص نگرانی هایی از سوی اعضای هیات علمی پیمانی مطرح شده بود که در مرحله رسمی شدن هستند و بیش از ۵ پایه را نمی توانند دریافت کنند که حق این عزیزان محفوظ خواهد بود و پایه های آنها در حکم جدید آنان درج خواهد شد.
رییس دانشگاه خاطرنشان ساخت: عملکرد این طرح در سال اول بسیار خوب بود و روند کار طبق پیش بینی ها و بر اساس سقف مشخص شده از سوی هیات امنا برای هر یک از پایه ها جلو رفت و توانمندی اعضای هیات‌علمی بر اساس این الگو مورد ارزیابی قرار گرفت که بسیار مطلوب بود. پایه‌ها در سوابق سال های آتی اعضای هیات علمی سبب افزایش حقوق آنها می شود و در این مسیر ظرف ۳ سال آینده، حق التدریس به میزان تعیین شده هیات امنا تقلیل می یابد و فعالیت های اساتید بر اساس پایه ها دیده خواهد شد.
دکتر احمدی تاکید کرد: اعضای هیات علمی که فرم های مربوط به اخذ پایه ها را دیرتر از زمان معین شده تحویل دهند از پایه های ممتازی و کارآمدی محروم خواهند شد.


27 اسفند 1399 / تعداد نمایش : 1217